top of page

Privacy verklaring gebruik websitE

Persoonlijke informatie

Om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van deze website, kan de gebruiker worden gevraagd om persoonlijke en/of bedrijfsgegevens op te geven, zoals naam en adres. Dergelijke gegevens zullen door Anywhere B.V. te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld en alleen ten behoeve van de relatie met Anywhere B.V. worden verwerkt. Anywhere B.V. zal de gegevens van de gebruikers niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van de door de gebruikers bestelde diensten en/of producten. In dergelijk gevallen zijn deze derden niet gerechtigd de gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan in verband met het leveren van de door de gebruikers bestelde diensten en/of producten.

Hoewel wellicht niet iedere gebruiker zich er bewust van is, wordt er tijdens uw aanwezigheid op internet continu informatie, zoals IP-nummer, type besturingssysteem etc., uitgewisseld tussen uw computer en andere computersystemen. Bij beheerders van de computersystemen en websites is deze informatie beschikbaar en kan die informatie worden gebruikt om kwaliteit en toegankelijkheid van de betreffende website te verbeteren. Voor zover onze beheerder dergelijke gegevens gebruikt, worden deze gegevens louter en alleen ten behoeve van het verbeteren van onze website gebruikt en zal de informatie na gebruik worden verwijderd.

Gebruik foto- en videomateriaal door Anywhere B.V.

Tijdens de reizen van Anywhere B.V. worden regelmatig foto’s en video’s gemaakt. Grotendeels op verzoek van en voor de klant zelf. Een deel van deze foto’s en video’s wordt door Anywhere B.V. gebruikt voor publicitaire doeleinden, social media en/of geplaatst op de website van Anywhere B.V. Er wordt nooit een naam van een persoon of naam van een bedrijf bij de foto of video genoemd en voor zover mogelijk worden bedrijfsnamen in het materiaal onzichtbaar gemaakt.

 

Gezien het grote aantal foto’s en video’s en de vele gezichten op deze foto’s en video’s is het in de regel niet mogelijk iedereen toestemming te vragen voor publicatie. Anywhere B.V. gaat echter zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen. Mocht er bezwaar zijn tegen het gebruik van een bepaalde foto, dan zal deze op verzoek van de afgebeelde persoon zo spoedig mogelijk worden verwijderd. U kunt hiervoor contact opnemen met Sandra Bron via sb@anywhere.nl of bellen naar +31 20 66 123 87.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door een bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. In deze cookies kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van de bezoeker worden vastgelegd, zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. Ook kunnen (tijdelijke) cookies worden gebruikt om de werking van een internetpagina te verbeteren. Voor zover Anywhere B.V. dergelijke cookies gebruikt, zijn deze bedoeld om onze website efficiënter te laten werken en niet om gegevens over het individuele internetgebruik te verzamelen.

Links naar andere websites

De website van Anywhere B.V. bevat links naar andere websites die buiten het anywhere.nl-domein liggen. Deze links zijn slechts opgenomen ter informatie aan de gebruikers van onze site. Anywhere B.V. is noch verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de genoemde websites, noch voor de privacybescherming op die sites.

Wijzigingen privacyverklaring

Anywhere B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij dienen deze privacyverklaring ook af en toe aan te passen om meerdere redenen. We zullen de inhoud van de verklaringen eenzijdig en zonder voorafgaande melding wijzigen. Wij raden u aan om regelmatig terug te komen op deze pagina om op de hoogte te blijven van onze actuele privacyverklaring.

 

Vragen, opmerkingen en klachten?

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over onze privacyverklaring? Neem dan contact op met Anywhere B.V. en wij reageren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken. U kunt bellen naar +31 (0) 20 66 123 87 of mailen naar directeur Sandra Bron: sb@anywhere.nl 

 

Laatste wijziging: 9 oktober 2018

bottom of page